Skim Bantuan Kebajikan – Bantuan Kanak-Kanak (BKK)

Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan bantuan kewangan kepada kumpulan sasar agar dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna. Salah satu bantuan ialah untuk Bantuan Kanak-Kanak (BKK) yang akan diberikan minimum sebanyak RM150 sebulan seorang sehingga maksimum sebanyak RM1000 sebulan mengikut pecahan berikut:

  1. RM200 seorang bagi anak berumur 6 tahun & ke bawah;
  2. RM150 seorang bagi anak berumur 7 tahun hingga 18 tahun; dan
  3. Kadar bantuan maksimum RM1000/keluarga sebulan

Muat turun borang permohonan di 
Muat Turun PDF

Info lanjut di di 
Layari Website

INISIATIF TERKINI

Wanita dan Keluarga

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Wanita dan Keluarga