Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang (BKPBP) – KWKPK Sarawak

Kementerian Kebajikan, Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak (KWKPK) negeri Sarawak menawarkan Bantuan Khas Pesakit Buah Pinggang (BKPBP) khas untuk pesakit buah pinggang kumpulan B40 dan M40.

Syarat kelayakan permohonan adalah seperti berikut:

 • Tiada had umur
 • Pemegang kad pengenalan Sarawak berstatus ‘K’ dan menetap di Sarawak
 • Bukan penjawat awam, pesara awam da pencarum PERKESO
 • Tergolong dalam Kumpulan B40 atau M40 dengan pendapatan per kapita tidak melebihi RM1020.00 sebulan atau mengikut paras garis kemiskinan (PGK) semasa; dan
 • Tidak mendapat subsidi rawatan dan bantuan pengangkutan daripada mana-mana agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan; atau
 • Penerima bantuan tetapi masih memerlukan bantuan sokongan seperti bantuan pengangkutan (case by case basis)

Bantuan yang disediakan dalam inisiatif ini ialah;

 1. BANTUAN KLINIKAL

Bil Jenis Bantuan Had Bantuan RM/Kekerapan

 1. Pemasangan AVF RM3000.00/1 kali
 2. Rawatan Hemodialisis
  1. Pusat Rawatan NGO RM100.00 per sesi/(13 sesi sebulan)
  2. Pusat Rawatan Swasta RM200.00 per sesi/(13 sesi sebulan)
 3. Suntikan EPO RM240.00 sebulan/Mengikut keperluan sebulan
 4. Rawatan CAPD RM2800.00 sebulan/Keperluan sebulan
 5. BANTUAN SOKONGAN
  1. Bantuan Pengangkutan 50.00 per sesi/13 sesi sebulan
  2. Bantuan Transplan 5000/1 kali

Borang permohonan boleh dimuat turun di sini dan perlu lengkap diisi sebelum dihantar ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian yang terdekat. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://isarawakcaregov.com/untuk-kesihatan/#.

Sumber:

https://isarawakcaregov.com/untuk-kesihatan/#

INISIATIF TERKINI

Wanita dan Keluarga

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Wanita dan Keluarga