Rumah Ikram Keluarga Malaysia

Rumah Ikram Keluarga Malaysia ialah sebuah inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat Malaysia mendapatkan kediaman khas untuk mereka yang terkesan dan kehilangan tempat kediaman akibat COVID-19 yang juga turut menyediakan kemudahan insentif melalui sewaan percuma selama 6 bulan. Berikut ialah senarai projek terlibat;

  • PPR Sungai Melana Fasa II, Johor Bahru, Johor
  • PPR Sinar Intan 3, Kedah
  • PPR Kota Setar, Kedah
  • PPR Bandar Amanjaya, Kedah

Syarat-syarat permohonan serta maklumat lanjut boleh didapatkan di sini. Untuk memohon, sila layari https://teduh.kpkt.gov.my/project?scheme=RUMAH%20IKRAM%20KELUARGA%20MALAYSIA

Sumber:

https://teduh.kpkt.gov.my/scheme/rumah-ikram-keluarga-malaysia

INISIATIF TERKINI

Sosial

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Sosial