Program Rumah Prihatin di Grand Seasons

Program Rumah Prihatin di Grand Seasons ialah satu inisiatif yang berkonsepkan hotel kebajikan untuk warga Wilayah Persekutuan yang terkesan akibat pandemik Covid-19 seperti golongan miskin bandar dan individu yang menghadapi kesihatan mental.

Lima inisiatif utama Program Rumah Prihatin di Grand Seaons adalah seperti berikut:

  1. Dapur Prihatin (DP) 
  2. Bilik Penginapan Prihatin (BPP)
  3. Klinik Kesihatan Mental Prihatin (KKMP) 
  4. Khidmat Vaksinasi Prihatin (KVP) 
  5. Pusat Gerakan Jejak Prihatin (PGJP) 

Maklumat lanjut di https://www.yayasanwp.org/rumahprihatin. Orang ramai juga boleh emel ke rumahprihatin@yayasanwp.org.my atau hubungi helpline 011-7110 7898.

INISIATIF TERKINI

Sosial

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Sosial