Program Rumah Mesra Rakyat

Program Rumah Mesra Rakyat ialah sebuah program untuk membantu rakyat yang berpendapatan rendah untuk memiliki rumah yang sempurna dan selesa. Bantuan ini diberikan kepada mereka yang berpendapatan rendah yang tidak mempunyai rumah atau tinggal di rumah yang daif tetapi mempunyai tanah.

Permohonan bantuan Program Rumah Mesra Rakyat boleh dilakukan secara atas talian di pautan https://rmr.spnbonline.com.my/. Untuk maklumat lanjut sila layari https://spnb.com.my/rumah-mesra-rakyat-rmr/.

Sumber:

https://spnb.com.my/rumah-mesra-rakyat-rmr/

INISIATIF TERKINI

Sosial

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Sosial