Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM)

Program Perumahan Penjawat Awam Malaysia (PPAM) ialah skim rumah mampu milik untuk penjawat awam di bawah pihak kerajaan yang bertujuan untuk membantu penjawat awam memiliki rumah dengan harga yang berpatutan atau lebih rendah daripada harga pasaran. Semua penjawat awam layak untuk memohon skim ini.

Pemohon boleh melihat senarai projek perumahan di bawah skim ini di pautan https://www.ppam.gov.my/project/list. Untuk permohonan, sila layari https://apps.ppam.gov.my/login.
Maklumat lanjut boleh didapatkan di https://www.ppam.gov.my/.

INISIATIF TERKINI

Sosial

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Sosial