Pembiayaan Pendidikan Boleh Ubah Bank Rakyat 2022

Yayasan Bank Rakyat telah membuka permohonan untuk Pembiayaan Boleh Ubah 2022 bagi pelajar di peringkat pengajian berikut;
 • Sijil Kemahiran
 • Diploma kemahiran
 • Diploma
 • Ijazah Sarjana Muda
 • Sarjana
 • Sijil Professional

Syarat kelayakan

 • Pelajar yang bakal melanjutkan pelajaran secara sepenuh masa di IPTA, IPTS atau Institusi Latihan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia
 • Dibuka untuk semua bidang pengajian kecuali kursus Perubatan dan Penerbangan (Lesen) serta keutamaan diberikan kepada bidang pengajian berikut;
  • Perakaunan
  • Perbankan
  • Pengurusan Perniagaan
  • Sumber Manusia
  • Ekonomi
  • Komunikasi Media
  • Undang-undang
  • Sains Aktuari
 • Kedoktoran PHD, Ijazah Sarjana, Pengajian Profesional, Ijazah Sarjana Muda dan Diploma dalam semua bidang pengajian.
 • Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang diiktiraf oleh Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (NVTC) dan Sijil Kemahiran lain diiktiraf oleh Agensi Kerajaan Malaysia yang berkaitan.

Permohonan

Permohonan telah dibuka sehingga 15 Mac 2022 dan boleh dilakukan secara atas talian di sini.

Pembiayaan Boleh Ubah Bank Rakyat 2022

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk di sini atau hubungi talian +603 2612 9600.

Sumber

https://yayasanbankrakyat.com.my/index.php/ppbu/ppbu

INISIATIF TERKINI

Pendidikan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Pendidikan