Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs)

Malaysia Massive Open Online Courses (MOOCs) menawarkan sebanyak 461 kursus pembelajaran dalam talian secara percuma kepada rakyat Malaysia. Antara kursus yang ditawarkan ialah bahasa, ekonomi, keusahawanan, perbankan, pemasaran dan banyak lagi.

Untuk mengakses kursus-kursus yang disediakan MOOCs, 
Layari Website

INISIATIF TERKINI

Pendidikan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Pendidikan