KEJORA Bakti Siswa 2022: Insentif Pengajian IPT untuk B40

Permohonan Insentif Kejora Bakti Siswa kini dibuka khas untuk pelajar B40 melanjutkan pelajaran ke pengajian tinggi yang disediakan oleh Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA).

Kadar insentif

DiplomaRM500
Ijazah Sarjana MudaRM1,000

Syarat kelayakan

  • Warganegara Malaysia
  • Penduduk wilayah KEJORA, permohon yang menetap di luar wilayah KEJORA adalah tidak dibenarkan
  • Keutamaan bagi keluarga yang disahkan sebagai miskin tegar/miskin/berpendapatan rendah (B40)
  • Pemohon lepasan SPM atau STPM tahun semasa atau sekurang-kurangnya satu tahun sebelumnya
  • Berjaya dan bersetuju melanjutkan pengajian di IPT Awam atau Swasta yang ditawarkan sama ada peringkat diploma atau ijazah sarhana muda pada tahun semasa permohonan
  • Had umur pemohon semasa permohonan dibuat;
    • Peringkat diploma: 18 – 20 tahun
    • Peringkat ijazah sarjana muda: 20 – 25 tahun
KEJORA Bakti Siswa 2022: Insentif Pengajian IPT untuk B40

Permohonan

Permohonan boleh dilakukan sehingga 31 Disember 2022 secara dalam talian di sini.

Untuk sebarang pertanyaan, sila rujuk di sini atau hubungi;
Encik Amir Hafizal: 07 – 8843000 (3085)
Cik Norniza:  07 – 8843000 (3086)

Sumber:

https://www.facebook.com/photo?fbid=409603004545476&set=a.228182446020867

INISIATIF TERKINI

Pendidikan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Pendidikan