Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang

Zakat Pulau Pinang menawarkan bantuan awal persekolahan untuk golongan asnaf Fakir dan Miskin yang mempunyai anak-anak yang di sekolah rendah dan menengah. Permohonan haruslah dibuat pada hujung tahun sebelum sesi persekolahan yang seterusnya bermula atau pada awal sesi persekolahan.

Permohonan boleh dilakukan dengan mengisi borang bantuan zakat yang boleh didapatkan di kaunter Zakat Pulau Pinang berhampiran dan dihantar ke kaunter perkhidmatan zakat yang terdekat.

Untuk maklumat lanjut, sila layari http://bit.do/info-bantuan-awal-sekolah-zakat-pulau-pinang.

Sumber:

https://www.zakatpenang.com/zpp/index.php/agihan/2013-06-30-14-37-18/pendidikan/program-bantuan-awal-persekolahan

INISIATIF TERKINI

Pendidikan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Pendidikan