Skim Latihan Modular Pacuan Industri Perak

Kerajaan negeri Perak menawarkan Skim Latihan Modular Pacuan Industri Perak untuk menyediakan peluang pekerjaan untuk warga Perak yang turut dilengkapi dengan elaun RM500 dan persijilan di bawah industri.

Untuk melihat maklumat lanjut serta program yang ada, sila layari https://perakpasak.org/skimlatihanmodularpacuanindustri/.

Sumber:

https://perakpasak.org/skimlatihanmodularpacuanindustri/

INISIATIF TERKINI

Peluang Pekerjaan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Peluang Pekerjaan