Program Kad Sejahtera Rakyat Terengganu

Kerajaan Negeri Terengganu memperkenalkan Program Kad Sejahtera untuk keluarga berpendapatan rendah, miskin dan miskin tegar. Para pemegang Kad Sejahtera layak mendapatkan rawatan kesihatan sehingga RM500 setahun di klinik-klinik panel terpilih.

Untuk semak kelayakan 
Layari Website

Untuk maklumat lanjut, 
Layari Website

INISIATIF TERKINI

Kesihatan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Kesihatan