Kemudahan Janji Temu Kesihatan melalui Aplikasi MySejahtera

Untuk memudahkan rakyat mengakses perkhidmatan kesihatan, fungsi sistem temu janji kesihatan ditambah di aplikasi Mysejahtera yang membolehkan rakyat bagi mendapatkan rawatan untuk kes-kes ringan dan ‘walk-in’ sahaja. Anda boleh menonton video panduan di sini.

Sumber:

INISIATIF TERKINI

Kesihatan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Kesihatan