i-Lindung KWSP

i-Lindung ialah kemudahan untuk Ahli KWSP untuk membeli produk perlindungan di bawah Pelan Perlindungan Ahli yang membolehkan ahli untuk membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk pembelian produk insurans dan takaful dari syarikat insurans dan takaful (SIT) yang diluluskan oleh KWSP.

Jenis perlindungan yang ditawarkan

 • Perlindungan hayat
 • Perlindungan penyakit kritikal

Syarat kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Pengguna i-Akaun (Ahli)
 • Mempunyai baki simpanan di dalam Akaun KWSP
i-Lindung KWSP

Langkah untuk menyempurnakan transaksi melalui i-Lindung

 1. Log masuk ke i-Akaun (Ahli)
 2. Klik tab i-Lindung
 3. Pilih produk yang ditawarkan SIT
 4. Lengkapkan maklumat di portal
 5. Kebenaran untuk potongan dari Akaun KWSP
 6. Penerimaan penyata maklumat SIT

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk di sini.

Sumber:

https://www.kwsp.gov.my/ms/member/i-lindung

INISIATIF TERKINI

Kesihatan

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Kesihatan