Tabung Pembangunan Usahawan Negeri Sembilan 2022

Tabung Pembangunan Usahawan Negeri Sembilan (TUNS) ialah pembiayaan berbentuk geran berjumlah RM3,000 untuk penjaja dan peniaga kecil di Negeri Sembilan.

Syarat kelayakan

  • Warganegera Malaysia (anak Negeri Sembilan/pengundi di Negeri Sembilan)
  • Berdaftar dengan SSM
  • Peniaga/penjaja kecil yang mencatatkan jualan tahunan kurang daripada RM100,000
  • Beroperasi dan beralamat di Negeri Sembilan
  • Tidak berstatus muflis
  • Tidak pernah menerima TUNS

Permohonan

Permohonan boleh dilakukan mulai 1 Februari 2022 sehingga 28 Februari 2022 di https://www.tuns.my/

Maklumat lanjut

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.tuns.my/2022/index.php.

Sumber:
https://www.tuns.my/2022/index.php

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi