Skim Rumah Pertamaku

Skim Rumah Pertamaku ialah skim pembiayaan perumahan untuk membantu rakyat Malaysia memiliki rumah pertama.

Manfaat Skim Rumah Pertamaku

 • Pembiayaan sehingga 110% daripada bank yang mengambil bahagian
 • Membolehkan pemilikan rumah tanpa pembayaran wang pendahuluan
 • Jaminan pinjaman/pembiayaan daripada Cagamas SRP Berhad

Syarat kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Pembeli rumah pertama
 • Pekerja bergaji atau individu yang bekerja sendiri
 • Pemohon individu atau bersama
 • Pendapatan kasar isi rumah sehingga RM5,000 untuk pemohon tunggal/RM10,000 untuk pemohon bersama
 • Tiada rekod pembiayaan yang terjejas dalam tempoh 12 bulan lepas

Permohonan

Permohonan pembiayaan perumahan haruslah dihantar ke cawangan bank-bank terlibat. Senarai bank yang terlibat boleh dirujuk di sini. Sertakan sekali dokumen berikut.
 • Dokumen pemilikan rumah
  • draf perjanjian jual beli/resit bayaran tempahan dan lain-lain
 • Dokumen sokongan
  • slip gaji, penyata pendapatan, penyata bank, penyata KSWP dan lain-lain

Untuk maklumat lanjut sila layari https://www.srp.com.my/bm atau hubungi +603 2262 1800.

Sumber:

https://www.srp.com.my/bm

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi