Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur 4.0

TEKUN Nasional menawarkan Skim Pembiayaan TEKUN Mobilepreneur 4.0 untuk ‘rider’ yang mempunyai pelantikan sah daripada syarikat e-hailing yang berdaftar sebanyak RM1,000 sehingga RM10,000. Pembiayaan ini meliputi kos baik pulih motosikal, pembelian motosikal atau modal pusingan. 

Borang permohonan boleh didapatkan di Pejabat Cawangan TEKUN Nasional dan sertakan dokumen sokongan dengan borang yang dilengkapkan. Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/.

Sumber:

https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi