Selangor Freelance

Kerajaan negeri Selangor telah memulakan inisiatif Selangor Freelance untuk memperkasakan warga Selangor yang berumur 18 tahun ke atas dengan peluang digital gig ekonomi. Peserta inisiatif ini akan dilatih dan bakal menerima RM400 selepas tamat latihan tersebut di samping berpeluang memohon pekerjaan bebas digital menerusi platform Workana.  

Untuk maklumat lanjut dan pendaftaran inisiatif ini, sila layari https://selangor.workana.com/.

Sumber:

https://selangor.workana.com/

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi