Program Pengurusan dan Ketahanan Kewangan (URUS)

Program Pengurusan dan Ketahanan Kewangan (URUS) ialah pakej bantuan yang menawarkan Pelan Kewangan mengikut Individu (Personalized Financial Plan, PFP) yang turut merangkumi pengecualian faedah selama 3 bulan, penangguhan bayaran dan lain-lain faedah untuk peminjam B50 yang:

  • Berpendapatan isi rumah sehingga RM5,800,
  • Kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan sebanyak 50% atau lebih,
  • Pinjaman/pembiayaan berbayar yang sedang berada dalam program bantuan bayaran balik.

Permohonan boleh dilakukan terus dengan bank anda atau dengan bank yang pinjaman/pembiayaan anda sedang berada dalam program bantuan balik.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.bnm.gov.my/urus atau  https://www.akpk.org.my/my/urus.

Sumber:
https://www.bnm.gov.my/urus

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi