Portal MYStartup

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah melancarkan portal MYStartup untuk mereka yang terlibat dengan organisasi startup yang berfungsi untuk membantu mereka yang terlibat dengan aktiviti startup yang merangkumi perkhidmatan pembiayaan, akses pasaran, kemahiran, inovasi serta perkhidmatan dasar dan pematuhan.

Layari https://www.mystartup.gov.my/ untuk mendapatkan maklumat lanjut serta perkhidmatan yang disediakan. 

Sumber:

https://www.facebook.com/themystartup/posts/127746076321146

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi