Permohonan Pembangunan Projek Industri Ternakan – JPVPP

Jabatan Perkhidmatan Veterinar Pulau Pinang menawarkan bantuan Pembangunan Projek Industri Ternakan bagi membantu penternak kelahiran Pulau Pinang atau bermastautin di negeri tersebut sekurang-kurangnya 5 tahun. Bantuan ini dalam bentuk geran, alat kelengkapan industri ternakan serta naiktaraf infrastruktur ladang yang mengikut projek ternakan penternak.

Pemohon hendaklah mengisi borang yang boleh dimuat turun di sini serta menghantar borang yang lengkap diisi ke Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah terdekat mengikut alamat ladang atau premis pemohon. Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.

Sumber:

JPVPP – Permohonan Pembangunan Projek Industri Ternakan

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi