Pembiayaan Perniagaan Kepada Orang Kurang Upaya (Skim OKU)

Majlis Amanah Rakyat (MARA) memperkenalkan satu skim pembiayaan khusus kepada semua golongan Orang Kurang Upaya (OKU) kecuali ketidakupayaan mental sahaja. 

Skop pembiayaan di bawah skim ini termasuk modal pusingan, pembelian mesin dan peralatan serta ubah suai premis perniagaan. Had pembiayaan/had maksimum adalah sehingga RM50,000. 

Permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi MARA: 
Layari Website

Soalan lazim (FAQ):
Baca PDF 

Untuk mengetahui lanjut mengenai Skim OKU, sila layari
Layari Website

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi