Kemudahan Automasi dan Digital PKS (ADF) BNM

Bank Negara Malaysia (BNM) menyediakan bantuan kemudahan Automasi dan Digital (ADF) untuk perusahaan kecil dan sederhana (PKS) untuk membantu pengusaha meningkatkan produktiviti perusahaan mereka dengan pengautomasian proses dan pendigitalan operasi. Kadar pembiayaan kemudahan ini adalah sehingga 4% setahun termasuk yuran jaminan. 

Permohonan boleh dikemukakan terkus ke institut kewangan kewangan pembangunan di bawah BNM. Kemudahan ini juga dibuka sehingga 31 Disember 2021 atau sehingga peruntukan digunakan sepenuhnya. 

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.bnm.gov.my/covid19/.

Sumber:

https://www.bnm.gov.my/covid19/

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi