Geran Prihatin Industri Sukan (GPIS)

Kementerian Belia dan Sukan (KBS) menawarkan bantuan kewangan sebanyak RM3000 untuk pengusaha atau penggiat industri sukan dan rekreasi komersial tertentu termasuklah fasiliti, kemudahan, latihan, akademi, konsultasi dan penganjuran acara sukan. Bantuan ini dilakukan secara one off kepada pemohon yang layak. 

Permohonan dibuka sehingga 31 Ogos 2021 dan boleh dilakukan secara atas talian di pautan http://gpis.kbs.gov.my/t_permohonan/permohonan_add.php. Borang permohonan juga boleh dihantar meggunakan emel ke alamat gpis@kbs.gov.my dengan menyertakan sekali dokumen sokongan.

Untuk maklumat lanjut, sila layari https://www.kbs.gov.my/geran-prihatin-industri-sukan-gpis.html.

Sumber:

https://www.kbs.gov.my/geran-prihatin-industri-sukan-gpis.html

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi