Geran Padanan Bagi Tujuan Pembaikan Inap Desa (Homestay) Tahun 2022 Program Pengalaman Homestay Malaysia

Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia telah memperkenalkan Geran Padanan Bagi Tujuan Pembaikan Inap Desa (Homestay) Tahun 2022 Program Pengalaman Homestay Malaysia yang merupakan satu insentif kerajaan yang menitikberatkan tahap kemudahan, kebersihan, keselamatan dan keindahan Inap Desa agar sentiasa terpelihara dan seterusnya dapat meningkatkan ekonomi pelancongan di negara ini.

Nilai padanan

Nisbah sumbangan : 9:1
Maksimum : RM15,000 atau mana-mana terendah

Syarat kelayakan

Untuk mengetahui syarat kelayakan dengan lebih terperinci, anda boleh menyemak melalui pautan ini.

Geran Padanan Bagi Tujuan Pembaikan Inap Desa (Homestay) Tahun 2022 Program Pengalaman Homestay Malaysia

Permohonan

Anda boleh memuat turun borang melalui pautan ini. Tarikh permohonan adalah bermula daripada 1 April sehingga 30 April 2022. Borang permohonan perlu disertakan bersama dokumen sokongan yang lengkap kepada alamat di bawah:

Urus Setia Jawatankuasa Geran Padanan Bagi Tujuan Pembaikan Inap Desa (Homestay) Tahun 2022 Program Pengalaman Homestay Malaysia

Urus Setia Jawatankuasa Geran Padanan Bagi Tujuan Pembaikan Inap Desa (Homestay) Tahun 2022 Program Pengalaman Homestay Malaysia
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia
Aras 14, No.2 Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 
63200 PUTRAJAYA

Emel: geranhomestay@motac.gov.my
No Tel: 03-8891 7489/7527
No. Faks: 03-88917470

Untuk maklumat lanjut, sila layari pautan ini.

Sumber:

https://www.motac.gov.my/media2/siaran/geran-padanan-bagi-tujuan-pembaikan-inap-desa-homestay-dan-geran-padanan-bagi-tujuan-pembaikan-kepada-hotel-bajet-di-bawah-motac-bagi-tahun-2022
https://motac.gov.my/geran-padanan

INISIATIF TERKINI

Ekonomi

INISIATIF TERKINI

INISIATIF TERKINI

Ekonomi